Quantum hjälper dig till bättre hälsa

Stor erfarenhet av utredning och behandling av fertilitetsproblem, mag- och tarmproblem, utmattning, sköldkörtelproblem, hjärt- och kärlproblem m.m. Varmt välkommen!

Quantum hjälper dig till bättre hälsa

Stor erfarenhet av utredning och behandling av fertilitetsproblem, mag- och tarmproblem, utmattning, sköldkörtelproblem, hjärt- och kärlproblem m.m. Varmt välkommen!

Funktionsmedicinsk klinik
i Göteborg

Funktionsmedicin syftar till att söka och behandla orsaken till dina problem. Dels med hjälp av kost och näring men även med tester och analyser. Quantum använder ESTeck och Indigo för screening och utvärdering och är medlem i Svenska NaturLäkarFörbundet.

Quantum - Svenska Naturläkarförbundet

Funktionsmedicinsk klinik
i Göteborg

Funktionsmedicin syftar till att söka och behandla orsaken till dina problem. Dels med hjälp av kost och näring men även med tester och analyser. Quantum använder ESTeck och Indigo för screening och utvärdering och är medlem i Svenska NaturLäkarFörbundet.

Quantum - Svenska Naturläkarförbundet

QUANTUM

din väg till bättre hälsa

Quantum har som mål att utbilda och vägleda till bestående hälsa. Med hjälp av avancerad datateknik görs en målstyrd behandlingsplan som inkluderar kost, näring och motion. Varmt välkommen!

ANALYSER

hitta orsaken till ohälsa

Med hjälp av DNA-analyser och andra kompletterande analyser samlar Quantum information för att utreda och lägga sista biten till ditt pussel. Vad kan behandlas och förebyggas för att uppnå hälsa och harmoni?

QUANTUM

din väg till bättre hälsa

Quantum har som mål att utbilda och vägleda till bestående hälsa. Med hjälp av avancerad datateknik görs en målstyrd behandlingsplan som inkluderar kost, näring och motion. Varmt välkommen!

ANALYSER

hitta orsaken till ohälsa

Med hjälp av DNA-analyser och andra kompletterande analyser samlar Quantum information för att utreda och lägga sista biten till ditt pussel. Vad kan behandlas och förebyggas för att uppnå hälsa och harmoni?

Catarina-Gullberg-quantum-podcast-4health-med-anna-sparre

Lyssna på Catarina om biopati och ESTeck i Anna Sparres 4Health podcast

ESTeck hälsoscreening

ESTeck hälsoscreening