Certifierad av Nordic Laboratories

Få en detaljerad utvärdering av din hälsa via DNA-analys som inkluderar kost, näring och motion för att din kropp ska fungera optimalt.

Boka tid idag

Certifierad av Nordic Laboratories

Få en detaljerad utvärdering av din hälsa via DNA-analys som inkluderar kost, näring och motion för att din kropp ska fungera optimalt.

Boka tid idag

Vi är alla olika. Svaret på vad som passar dig bäst kan ligga i dina gener.

En genanalys kan ge mig verktygen att förstå vad som orsakar dina hälsoproblem och hur vi kan förebygga framtida problem. Analysen kan vara mycket värdefull vid svårlösta hälsoproblem. Quantum erbjuder även andra analyser, såsom hormonanalys, binjure- och sköldkörtelanalys, hårmineralanalys, analyser av tarmfloran –  infektioner i mage-tarm, organiska syror, SIBO-analys, samt bioresonansbehandling med Indigo. Varmt välkommen!

Quantum - Nordic Laboratories

Vi är alla olika. Svaret på vad som passar dig bäst ligger i dina gener.

En genanalys ger mig verktygen att förstå vad som orsakar dina hälsoproblem och hur vi kan förebygga framtida problem. Analysen är mycket värdefull vid svårlösta hälsoproblem. Quantum erbjuder även hormon- och binjureanalys, glutenöverkänslighet, sköldkörtelanalys, aminosyreanalys, livsmedelsöverkänslighet, tarmfloran – parasiter/bakterier m.fl samt bioresonansbehandling med Indigo. Varmt välkommen!

Quantum - Nordic Laboratories

Hur går besöket till?

Under första besöket görs en utvärdering av din hälsa och dina behov. Jag gör en ESTeck screening vilken ger en bra bild av hur din kropp fungerar och var det finns störningar. Utifrån det tar jag fram ett behandlingsförslag med åtgärder inom kost, näring, motion m.m. som du får med dig hem. Första besöket tar ca 1,5 timma. Det kan också vara nödvändigt med analyser för att komma åt dina besvär. Vid återbesöket görs en ommätning med ESTeck för att påvisa effekten av ditt program. Jag ser då om vi behöver förändra eller lägga till något. Återbesöket tar 1 timma. Besök med scanning och justering av energimässiga störningar i kroppens flödessystem med Indigo/bioresonans  tar 1,5 timma.

Ex. på analyser

 • DNA Health analys – test på nyckelgener för din optimala hälsa.

 • DNA Diet analys – hur kosten påverkar dig och hur du ska äta för att må bäst och hålla vikten.

 • DNA Sport Analys – hur du svarar på träning och vilken träning som är bäst för dig.

 • Comprehensive Stool Analysis,GI map och SIBO – vad som felar i din tarmflora.

 • Organix Comprehensive och Hårmineralanalys.

 • Indigon hittar energimässiga störningar i kroppens flödessystem, meridianerna, och kan påverka hur signalerna går fram till organen. Man kan även kartlägga och påverka känslomässiga och mentala obalanser.

Hur går besöket till?

Under första besöket görs en utvärdering av din hälsa och dina behov. Jag gör en ESTeck screening vilken ger en bra bild av hur din kropp fungerar och var det finns störningar. Utifrån det tar jag fram ett behandlingsförslag med åtgärder inom kost, näring, motion m.m. som du får med dig hem. Första besöket tar ca 1,5 timma. Det kan också vara nödvändigt med analyser för att komma åt dina besvär. Vid återbesöket görs en ommätning med ESTeck för att påvisa effekten av ditt program. Jag ser då om vi behöver förändra eller lägga till något. Återbesöket tar 1 timma. Besök med scanning och justering av energimässiga störningar i kroppens flödessystem med Indigo/bioresonans  tar 1,5 timma.

Ex. på analyser

 • DNA Health analys – test på nyckelgener för din optimala hälsa.

 • DNA Diet analys – hur kosten påverkar dig och hur du ska äta för att må bäst och hålla vikten.

 • DNA Sport Analys – hur du svarar på träning och vilken träning som är bäst för dig.

 • Comprehensive Stool Analysis – vad som felar i din tarmflora.

 • Organix Comprehensive och Hårmineralanalys.

 • Indigon hittar energimässiga störningar i kroppens flödessystem, meridianerna, och kan påverka hur signalerna går fram till organen. Man kan även kartlägga och påverka känslomässiga och mentala obalanser.

ESTeck screening

ESTeck wellness-screening

ESTeck registrerar ett ESG, Elektro-Somato-Gram, som visar organens tillstånd på samma sätt som ett EKG återger hjärtats tillstånd, eller ett EEG visar hjärnans funktion. Jag tittar på ditt autonoma nervsystem, matsmältningssystemet, sköldkörtelfunktionen, hjärt-kärl, binjurefunktionen, lymfsystemet, neurotransmittorer, kotorna i ryggen, mineralstatus, pH-värde, metabolt syndrom, BMI och vätskebalans. Dessutom mäts syremättnad, hjärtfrekvens och artärpulskurva.
Mätningen är enkel och smärtfri att göra. Du sätter händer och fötter på metallplattor, får elektroder kopplade i pannan och en oxymeter sätts på pekfingret. Mätningen tar ca 5 minuter och resultatet av mätningen ser du direkt på dataskärmen. ESTeck ger en bra vägledning vid svårlösta hälsoproblem som t.ex, mag.- och tarmproblem. Med hjälp av ESTeck kan jag lätt följa upp hur du svarar på kosttillskott och livsstilsförändringar. ESTeck har utvecklats i Frankrike av läkare, fysiker, matematiker och dataexperter. Den är medicinskt godkänd i USA och Europa.

Bioresonans/Indigo

Indigo-quantumworldvision

Indigo är en frekvensmedicinsk metod som läser av signalerna som går mellan hjärnan och kroppens olika informationssystem, påverkar dessa och behandlar obalanser redan på ett tidigt stadium.

Läs mer om Indigo på Quantum World Visions hemsida
Läs mer om den elektriska människan på Maxicoms hemsida

Priser 2023

ESTeck screening förstabesök 1,5 tim 1995:- ESTeck återbesök, 1 tim 1650:-
Indigo/bioresonansbehandling förstabesök 1,5 tim 1995:- Indigo/bioresonansbehandling återbesök 1 tim 1650:-
ESTeck + Indigo förstabesök 2,5 tim 3395:- Telefonkonsultation 30 min, för befintliga kunder 825:-
Öronakupunktur med långtidsnålar 650:- Skriftlig tolkning av dna analys 2500:-

Priser 2017

 Prishöjning med 15% fr. o. m. 27 juli

ESTeck screening 1,5 tim
1495:-
ESTeck återbesök, 1 tim
1150:-
Indigo/bioresonansbehandling 1,5 tim
1495:-
Indigo/bioresonansbehandling återbesök, 1 tim
1150:-
ESTeck + Indigo förstabesök 2,5 tim
2875:-
Telefonkonsultation 30 min, för befintliga kunder
575:-
Öronakupunktur med långtidsnålar
460:-
DNA-analys/tolkning av analys
2500:-