Investera i företagshälsovård

– ger fem gånger pengarna tillbaka enligt Prevents investeringskalkyl!

Investera i företagshälsovård

– ger fem gånger pengarna tillbaka enligt Prevents investeringskalkyl!

Vad kostar sjukfrånvaron?

Det går att investeringskalkylera hälsa. Företagshälsovård ger mellan tre och fem gånger pengarna tillbaka mätt i positiva effekter som förbättrad arbetskapacitet, mindre sjukfrånvaro och minskad rehabiliteringsrisk. Investera i hälsa istället för sjukdom! Prevent har tagit fram ett program, Lönsam, för att räkna ut effekten av investeringar i personalens hälsa och arbetsmiljö. Med hjälp av detta kan företag själva räkna ut vad deras sjukfrånvaro och personalomsättning kostar eller om en investering är lönsam. Idag nämns att mellan 70–90 % av alla sjukdomar är livsstilsrelaterade. Med en utförlig hälsoutvärdering och vägledning inspireras klienten till ansvar för den egna hälsan.

Vad kostar sjukfrånvaron?

Det går att investeringskalkylera hälsa. Företagshälsovård ger mellan tre och fem gånger pengarna tillbaka mätt i positiva effekter som förbättrad arbetskapacitet, mindre sjukfrånvaro och minskad rehabiliteringsrisk. Investera i hälsa istället för sjukdom! Prevent har tagit fram ett program, Lönsam, för att räkna ut effekten av investeringar i personalens hälsa och arbetsmiljö. Med hjälp av detta kan företag själva räkna ut vad deras sjukfrånvaro och personalomsättning kostar eller om en investering är lönsam. Idag nämns att mellan 70–90 % av alla sjukdomar är livsstilsrelaterade. Med en utförlig hälsoutvärdering och vägledning inspireras klienten till ansvar för den egna hälsan.

ESTeck screeningmetod

Vi använder ESTeck som screeningmetod vars avancerade och omfattande hälsoutvärdering har utvecklats av läkare, fysiker, statistiker och matematiker i Frankrike. Med hjälp av impedansmätning där ofarliga strålar sänds genom kroppen, mäts vätska och vävnad. En Oxymeter mäter syremättnad, hjärtfrekvens/puls och artärpulskurva/blodfödet ut i kroppen. Läs mer om ESTeck under Hälsokontroll.

ESTeck screeningmetod

Vi använder ESTeck som screeningmetod vars avancerade och omfattande hälsoutvärdering har utvecklats av läkare, fysiker, statistiker och matematiker i Frankrike. Med hjälp av impedansmätning där ofarliga strålar sänds genom kroppen, mäts vätska och vävnad. En Oxymeter mäter syremättnad, hjärtfrekvens/puls och artärpulskurva/blodfödet ut i kroppen. Läs mer om ESTeck under Hälsokontroll.

Skapa en lönsam arbetsmiljö

LIVSSTILSPROGRAM

 • Möjlighet att skapa livsstilsprogram.

 • Indikationer på behov av förebyggande hälsovård.

 • Möjlighet att utvärdera ditt behandlingsprogram.

 • Träningsevaluering

TEKNISKA FÖRDELAR

 • Snabbt. En analys tar 5 minuter.

 • Grafiskt tilltalande.

 • Portabel utrustning. Lätt att ta med ut på företag.

 • Medicinskt godkänd, Class 2 inom biofeedback.

Skapa en lönsam arbetsmiljö

LIVSSTILSPROGRAM

 • Möjlighet att skapa livsstilsprogram.

 • Indikationer på behov av förebyggande hälsovård.

 • Möjlighet att utvärdera ditt behandlingsprogram.

 • Träningsevaluering

TEKNISKA FÖRDELAR

 • Snabbt. En analys tar 5 minuter.

 • Grafiskt tilltalande.

 • Portabel utrustning. Lätt att ta med ut på företag.

 • Medicinskt godkänd, Class 2 inom biofeedback.

Ta kontakt för mer info