Hur mår din kropp egentligen?

På Quantum Funktionsmedicinsk klinik tar vi reda på vad som händer i just din kropp och vad som behöver justeras i nuet för optimal hälsa och välmående.

Hur mår din kropp egentligen?

På Quantum Funktionsmedicinsk klinik tar vi reda på vad som händer i just din kropp och vad som behöver justeras i nuet för optimal hälsa och välmående.

Svaret på vad som passar just dig kan ligga i dina gener.

Har du symtom som besvärar och påverkar din vardag och hälsa negativt? Förebygger du aktivt framtida hälsoproblem? Vi erbjuder heltäckande hälsokontroller, tester och åtgärder. Varmt välkommen!

Svaret på vad som passar just dig kan ligga i dina gener.

Har du symtom som besvärar och påverkar din vardag och hälsa negativt? Förebygger du aktivt framtida hälsoproblem? Vi erbjuder heltäckande hälsokontroller, tester och åtgärder. Varmt välkommen!

Få vägledning utifrån olika hälsoanalyser

Det finns många sätt att ta reda på bakomliggande orsaker till dina symtom och besvär, och det ger oftast snabbast resultat om man kan använda sig av flera olika undersökningsmetoder samtidigt. Du kanske har tagit prover i vården som kan användas som komplement till undersökningen?

Vanliga symptom vi kan utreda är IBS/mag-tarm problematik, svårighet att bli gravid, utmattningssymptom/ME, värk i leder och muskler, barn/vuxna med diagnoser som ADHD, ADD och autism och sköldkörtelproblematik.

 • DNA Health analys – test på nyckelgener för din optimala hälsa. 
Vi är alla olika. Svaret på vad som passar dig bäst kan ligga i dina gener. Få en detaljerad utvärdering av din hälsa via DNA-analys som inkluderar kost och näring för att din kropp ska fungera optimalt samt förebygga framtida problem.

 • DNA Diet analys – hur kosten påverkar dig och hur du ska äta för att må som bäst och hålla en hälsosam vikt.

 • DNA Sport Analys – hur du svarar på träning och vilken träning som är bäst för dig.

 • Comprehensive Stool Analysis, GI, Map och SIBO – vilka obalanser som kan påvisas i din tarmflora.

 • Organix Comprehensive, OAT – kroppens funktioner och näringsstatus.

 • Hair Elements – hårmineralanalys som analyserar tungmetaller, spårämnen och mineraler i håret.

 • Bioresonans – mäter emotionell och mental stress, eventuella näringsbrister, belastningar i form av allergier, toxiner eller mikroorganismer och vilka organ som är obalanserade. Därefter ger programmet förslag på och utför korrigerande behandling.

Få vägledning utifrån olika hälsoanalyser

Det finns många sätt att ta reda på bakomliggande orsaker till dina symtom och besvär. Det ger oftast snabbast resultat om man kan använda sig av flera olika undersökningsmetoder samtidigt. Du kanske har tagit prover i vården som kan användas som komplement till undersökningen?
Vanliga symtom i det moderna samhället kan vara IBS/mag-tarm problematik, svårighet att bli gravid, utmattningssymptom/ME, värk i leder och muskler, barn/vuxna med diagnoser som ADHD, ADD och autism och sköldkörtelproblematik m.m.

Hälsoanalyser

 • DNA Health analys – test på nyckelgener för din optimala hälsa. 
Vi är alla olika. Svaret på vad som passar dig bäst kan ligga i dina gener. Få en detaljerad utvärdering av din hälsa via DNA-analys som inkluderar kost och näring för att din kropp ska fungera optimalt samt förebygga framtida problem.

 • DNA Diet analys – hur kosten påverkar dig och hur du ska äta för att må som bäst och hålla en hälsosam vikt.

 • DNA Sport Analys – hur du svarar på träning och vilken träning som är bäst för dig.

 • Comprehensive Stool Analysis, GI, Map och SIBO – vilka obalanser som kan påvisas i din tarmflora.

 • Organix Comprehensive, OAT – kroppens funktioner och näringsstatus.

 • Hair Elements – hårmineralanalys som analyserar tungmetaller, spårämnen och mineraler i håret.

 • Bioresonans – mäter emotionell och mental stress, eventuella näringsbrister, belastningar i form av allergier, toxiner eller mikroorganismer och vilka organ som är obalanserade. Därefter ger programmet förslag på och utför korrigerande behandling.

ESTeck screening

ESTeck wellness-screening

ESTeck registrerar ett ESG, Elektro-Somato-Gram, som visar organens tillstånd på samma sätt som ett EKG återger hjärtats tillstånd, eller ett EEG visar hjärnans funktion. Jag tittar på ditt autonoma nervsystem, matsmältningssystemet, sköldkörtelfunktionen, hjärt-kärl, binjurefunktionen, lymfsystemet, neurotransmittorer, kotorna i ryggen, mineralstatus, pH-värde, metabolt syndrom, BMI och vätskebalans. Dessutom mäts syremättnad, hjärtfrekvens och artärpulskurva.
Mätningen är enkel och smärtfri att göra. Du sätter händer och fötter på metallplattor, får elektroder kopplade i pannan och en oxymeter sätts på pekfingret. Mätningen tar ca 5 minuter och resultatet av mätningen ser du direkt på dataskärmen. ESTeck ger en bra vägledning vid svårlösta hälsoproblem som t.ex, mag.- och tarmproblem. Med hjälp av ESTeck kan jag lätt följa upp hur du svarar på kosttillskott och livsstilsförändringar. ESTeck har utvecklats i Frankrike av läkare, fysiker, matematiker och dataexperter. Den är medicinskt godkänd i USA och Europa.

Bioresonans/Indigo

Indigo-quantumworldvision

Indigo är en frekvensmedicinsk metod som läser av signalerna som går mellan hjärnan och kroppens olika informationssystem, påverkar dessa och behandlar obalanser redan på ett tidigt stadium.

Läs mer om Indigo på Quantum World Visions hemsida
Läs mer om den elektriska människan på Maxicoms hemsida

ESTeck screening

ESTeck wellness-screening

ESTeck registrerar ett ESG, Elektro-Somato-Gram, som visar organens tillstånd på samma sätt som ett EKG återger hjärtats tillstånd, eller ett EEG visar hjärnans funktion. Jag tittar på ditt autonoma nervsystem, matsmältningssystemet, sköldkörtelfunktionen, hjärt-kärl, binjurefunktionen, lymfsystemet, neurotransmittorer, kotorna i ryggen, mineralstatus, pH-värde, metabolt syndrom, BMI och vätskebalans. Dessutom mäts syremättnad, hjärtfrekvens och artärpulskurva.
Mätningen är enkel och smärtfri att göra. Du sätter händer och fötter på metallplattor, får elektroder kopplade i pannan och en oxymeter sätts på pekfingret. Mätningen tar ca 5 minuter och resultatet av mätningen ser du direkt på dataskärmen. ESTeck ger en bra vägledning vid svårlösta hälsoproblem som t.ex, mag.- och tarmproblem. Med hjälp av ESTeck kan jag lätt följa upp hur du svarar på kosttillskott och livsstilsförändringar. ESTeck har utvecklats i Frankrike av läkare, fysiker, matematiker och dataexperter. Den är medicinskt godkänd i USA och Europa.

Bioresonans/
Indigo

Indigo-quantumworldvision

Indigo är en frekvensmedicinsk metod som läser av signalerna som går mellan hjärnan och kroppens olika informationssystem, påverkar dessa och behandlar obalanser redan på ett tidigt stadium.

Läs mer om Indigo på Quantum World Visions hemsida
Läs mer om den elektriska människan på Maxicoms hemsida