Minskad demens med diet och kosttillskott

I tidningen Medicinsk Access nr 1 2017, beskrivs hur forskare har testat en individuell behandlingsmodell som bygger på biokemisk och genetisk forskning. Resultatet är förvånansvärt bra både i första försöket och andra uppföljningen. Nio av tio personer förbättrades och sju av dessa kunde återgå till sitt arbete. Normalt sker inte tillfrisknande från Alzheimers eller andra demenssjukdomar.

Ett särskilt program har utarbetats för denna behandling – det så kallade MEND protokollet. Försöket innefattade tio patienter under 3–6 månader och uppföljningar har gjort upp till fyra år efter start. Nio av tio förbättrades av behandlingen. Personen som inte fick någon förbättring hade långt framskriden Alzheimers. Forskarnas slutsats var att behandlingen hade effekt på åtminstone de tidiga faserna i sjukdomen.

Programmet inkluderar DNA test, minska inflammation, oxidativ stress och betaamyloid genom kosten och näringstillskott, optimera hormoner, förbättring av tarmfloran, optimera näringsstatus – t.ex. D-vitamin, förbättra kognitionen med hjälp av tillskott m.m.