Bättre spermiekvalitet med näringstillskott

Forskning visar att vissa näringstillskott kan förbättra fertiliteten och spermiekvaliteten hos män. På senare år har det visat sig i studier, att mäns spermiekvalitet har försämrats så kraftigt att det kan få konsekvens för den mänskliga artens överlevnad, och därmed klassats som ett globalt hälsoproblem av WHO. Livsstil och miljöfaktorer är troliga orsaker. Trots det nämns kost och näring relativt sällan i samband med mäns fertilitet. Det är ganska många studier gjorda där man undersökt effekten av olika näringstillskott på spermieantal, – rörlighet och -kvalitet.

Dessa har visat att Omega-3 fettsyror är viktiga för cellmembranen, de har visat sig öka både spermiernas antal och rörlighet. Zink ökar rörlighet och antal. Zink finns i höga halter i mäns reproduktionssystem och infertila män har lägre nivåer än fertila män.

Folsyra har visat sig vara kopplat till högre spermieantal och kvalitet. Forskningen har tidigare kopplat låga nivåer av folsyra till skador på spermiernas dna. Folsyra bör intas tillsammans med vitamin B12 och B6 i metylerad form för optimalt resultat. Q10 ger ökad fertilitet, den skyddar spermierna från skador på dess dna, på grund av oxidativ stress (för mycket fria radikaler). Även selen minskar oxidativ stress och är förknippad med en ökning av spermieantal och -rörlighet. L-Karnitin främjar fertilitet. Flera studier har visat att den kan bidra till normal fertilitet.

Näringstillskott kan göra mycket, men en sund livsstil bör utgöra grunden. Höga halter av bland annat socker och alkohol har samband med en sämre spermiekvalitet och nedsatt fertilitet.