Glaukom (grön starr) bättre med vitamin B3

Antioxidanter bättre mot ögonsjukdom än läkemedel. Världen första studie av ögonsjukdomen glaukom och nikotinamid (vitamin B3) visar att vitaminet minskar risken för skador på synnerven som kan leda till blindhet.

Glaukom som för kallades grön starr, är den främsta orsaken till obotlig blindhet, och drabbar omkring 80 miljoner människor i världen.  Vanligtvis behandlas glaukom med ögondroppar eller kirurgi för att minska trycket i ögonen. Men ännu finns ingen behandling inom sjukvården  för att skydda cellerna i ögat mot fler skador eller förbättra dess funktion.   V

Tidigare forskning på djur har visat att nikotinamid (ska inte förväxlas med niacinamid, som är en annan form av B3), kan förhindra nedbrytning av nervceller i näthinnan vid glaukom. I denna nya studie som är den första som gjorts på människor märkte man effekt efter tolv veckor. Synen förbättrades signifikant när de fick en daglig dos på tre gram nikotinamid i tolv veckor.

Känner du någon som kan ha nytta av infon, dela gärna