Bättre spermiekvalitet med kosttillskott

Bättre spermiekvalitet med näringstillskott

Forskning visar att vissa näringstillskott kan förbättra fertiliteten och spermiekvaliteten hos män. På senare år har det visat sig i studier, att mäns spermiekvalitet har försämrats så kraftigt att det kan få konsekvens för den mänskliga artens överlevnad, och därmed klassats som ett globalt hälsoproblem av WHO. Livsstil och miljöfaktorer är […]