Sjuk av mögel?

Sjuk av mögel?

Känner du dig sjuk, med en mängd olika symtom, utan att man hittar något fel på dig? Har du vistats där det funnits mögel? Det kan vara orsaken till dina hälsoproblem.

Mögelsporer bildar toxiner, det är toxinerna som är farliga. Du kan likna det vid ett vapen. Det […]