D-vitamin och grönt te mot myom

En kombination av D-vitamin och grönt te extrakt (EGCG), kan vara verksamt och krympa myom enligt en studie. Myom är en form av godartad livmoderstumör som ofta drabbar kvinnor i fertil ålder. Tumörerna kan bildas utanför, i eller på livmodern. Om myomen  är små orsakar de sällan några symtom, men beroende på storlek och läge kan de ge upphov till smärta, kraftiga menstruationer och urinvägsproblem. De kan också orsaka upprepade missfall, infertilitet, smärta vid samlag och värk i ben och rygg.

Tidigare studier har visat god effekt av EGCG (grönt te extrakt). Det är också känt att låga nivåer av D-vitamin har samband med högre förekomst av myom. I denna studien deltog 30 kvinnor med symtomatiska myom. Man delade upp dem i två grupper, varav den ena fick D-vitamin 2000 IE och 300 mg EGCG varje dag, medan den andra gruppen fick inga tillskott. Studien pågick under fyra månader. Vid starten analyserades hur många och hur stora myomen var, hur svåra deras symtom var, och hur mycket det påverkade deras livskvalité. Resultaten visade att myomens storlek, totalt sett hade minskat med 34,7 procent i gruppen som fått tillskott, medan storleken hade ökat med 6,9 procent i gruppen utan tillskott. Kvinnorna som fått tillskotten hade även minskad smärta och högre livskvalité. Utan några biverkningar.