Sjuk av mögel?

Känner du dig sjuk, med en mängd olika symtom, utan att man hittar något fel på dig? Har du vistats där det funnits mögel? Det kan vara orsaken till dina hälsoproblem.

Mögelsporer bildar toxiner, det är toxinerna som är farliga. Du kan likna det vid ett vapen. Det är inte själva vapnet som är farligt, utan ammunitionen som skadar. Det luriga är att det ibland kan vara dolt mögel, det är inte synligt för ögat, eller man känner ingen mögel doft.

25 % av befolkningen bär på en genetisk variant som gör att de inte kan bilda antikroppar mot mögeltoxiner. Det innebär att de blir kvar kroppen, och på sikt skadar tarm, lever, njurar och andra organ.

Symtomen är många, bland annat utmattning, huvudvärk, ledproblem, mag-tarmproblem, eksem, håravfall, oro, ångest, yrsel, näsblod, svullna vader, ökad törst och urinering, hjärndimma och minnesproblem. Det kan även sätta sig på centrala nervsystemet och bland annat ge symtom som är MS liknande.

Det finns bot! Man kan testa sig via urinen. Man kan sedan binda toxinerna med specifika produkter för olika toxiner, parallellt med att man jobbar med att bygga upp och stärka tarmfloran.