Tarmbakterier kopplas till kronisk smärta och psykiska problem

Tarmbakterier kopplas till kronisk smärta, men även till psykiska problem och depression.

En studie som gjorts i Kanada har visat att personer med fibromyalgi har vissa bakterier i tarmfloran som är typiska för just den här patientgruppen. Forskare upptäckte 19 olika grupper av bakterier som fanns i mycket större eller mindre mängder, jämfört med friska personer. Man såg också att svårighetsgraden av symtom hade en direkt korrelation till ökad eller minskad mängd av vissa bakterier. Forskarna skriver också att variationerna i tarmfloran hos dem med fibromyalgi, hade vissa saker gemensamt med dem som har IBS, ME och interstitiell cystit. Fibromyalgi är en svårdiagnostiserad sjukdom, men med hjälp av en maskin inlärning kunde datorn ställa en diagnos med en noggrannhet av 87 procent bara genom att utgå från hur tarmfloran såg ut.

En metaanalys som gjorts i London, har för första gången visat att personer som har diagnostiserats med depression, bipolaritet, schizofreni och ångest har en sak gemensamt – deras tarmflora är rubbad på ett likartat sätt. Personerna hade för mycket bakterier som driver på inflammation, och för lite av bakterier som hämmar inflammation. Vi har cirka 100.000 miljarder bakterier som lever i vår tjocktarm. Hur de påverkar oss är för närvarande ett hett forskningsområde. Tarmfloran styr inte bara din maghälsa utan även hur din hjärna fungerar. På svenska kallas den tarm – hjärna  – axeln. Sammansättningen av bakterier i tarmen påverkar även hur man tar upp och bryter ner läkemedel. Det tros vara förklaringen till att vissa inte får någon effekt, eller får biverkningar av läkemedlen.