Dämpa inflammation med hjälp av Lutein i kosten

Karotenoiden Lutein, som är ett färgämne i grönsaker, har visat sig kunna dämpa långvariga inflammationer. Vid hjärt- och kärl sjukdomar är inflammation en betydande komponent, men även vid t.ex. ögonsjukdomar såsom gula fläcken. Man vet idag att inflammation är en medverkande faktor i de flesta sjukdomar, och att kronisk inflammation är förknippad med sämre diagnos.

En stor grupp från växtriket som är mycket intressanta är karotenoider, där betakaroten och lykopen är de mest kända. De är en sorts antioxidanter som skyddar våra kroppar mot fria radikaler. Fria radikaler gör att vi åldras och lättare drabbas av sjukdomar.

Förutom vitamin C och E, samt mineralerna selen och zink, är karotenoider och flavonider de mest kända antioxidanterna. Karotenoiderna kan i sin tur delas upp i grupperna: betakaroten, lykopen, lutein och zeaxantin.

Det som kännetecknar karotenoider är att de verkar målinriktat i våra kroppar. Lutein och zeaxantin, är till exempel, inriktade på ögats gula fläck.

Karotenoiderna ger också maten dess färg: orange, gul och röd. Även gröna grönsaker innehåller karotenoider, men det syns inte eftersom det gröna färgämnet klorofyll tar över färgerna.

Det är framför allt grönsaker med mörkgröna blad, som är rika på lutein. Grönkål, spenat – kokt och avrunnen, krasse, persilja och rå spenat, är de grönsaker som innehåller högst halt av lutein.

Forskarna har mätt nivåerna av de sex vanligaste karotenoiderna i blod från totalt 193 personer med kranskärlsjukdom. Samtidigt mättes graden av inflammation i blodet med hjälp av den inflammatoriska markören IL-6 (Interleukin-6). Av karotenoiderna var det endast lutein som hade effekt på IL-6. Ju högre lutein nivåer i plasman, desto lägre nivå av IL-6.

Studien har finansierats med stöd av Hjärt-Lungfonden och Vetenskapsrådet.